İhracat Danışmanım logo

Çevre Kirliliği ve Sürdürülebilir Çözümler

Çevre, canlıların bütün yaşam süreleri boyunca birbirleriyle iletişim kurdukları ortam bütünüdür. İçerisinde gerçekleşen olaylarla birlikte bütün canlıların dünyası çevre sayesinde var olur. Çevre, insanların müdahil olamadığı doğal çevre ve insanların var ettiği, şekillendirdiği yapay çevre ile oluşur. Canlıların hayatta kalabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için bulunduğumuz ortamın veya ortamların temizliğini sağlamak bizim elimizdedir.

İhracat Danışmanım logo

YAPAY ZEKA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ

Yapay zekâ; doğal zekanın aksine makineler tarafından yürütülen bir zekâ türüdür. Popov’a göre yapay zekâ; ‘’İnsanların yapmış oldukları çalışmaları bilgisayarlara yaptırabilme’’ olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekada bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki makine; insan gibi davranışlar sergileme, mantık yürütme, ses algılama, hareket etme, anlam çıkarma, çözüm yolu bulma, geçmişteki deneyimlerden öğrenme gibi birçok faaliyeti doğal zekaya sahip canlılara benzer şekilde gerçekleştirir.

İhracat Danışmanım logo

Avrupa Birliği’nin Çin’e Bağımlılığı Azaltma Projeleri Nelerdir? Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun ve Yerli Üretiminin İhracattaki Avantajları Nelerdir?

Yirminci yüzyıl sonlarında ekonomik, siyasi ve politik alanlarda yaşanan gelişmeler küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Bu süreçle birlikte devletler arası birbirine bağımlılık da artmıştır. Özellikle ekonomik alandaki gelişmeler devletleri işbirliğine ve bütünleşmeye itmiştir. Karşılıklı bağımlılığın oranı ve konusu değişebilir ancak günümüzde büyük devletler arasındaki karşılıklı bağımlılığın ekomik açıdan daha büyük boyutlara ulaşabildiği görülmektedir. Örneğin, askeri ve siyasi…

İhracat Danışmanım logo

İhracat Departman Hizmeti Nedir?

Öncelikle ihracat departmanı nedir ne iş yapar bunu anlamalıyız. İhracat departmanı nasıl olmalı buna dair tüm detayları bu linkten okuyabilirsiniz. Gelelim ihracat departman hizmetinin detaylarına. İhracat danışmanlık hizmetinden farklı olarak, ihracat departmanı hem stratejiyi belirleyen hem de uygulayan taraftır. İhracat pazarlama süreçlerinde stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması pratikte çok farklı zorluklara sebep olmaktadır. İhracat süreçlerinin yönetilmesi…

İhracat Danışmanım logo

İhracat Departmanı Nasıl Kurulur?

Şirketlerin sürdürülebilir markalar olarak hayatlarına devam etmesi için en gerekli faaliyet tartışmasız ihracattır. Bu yüzden profesyonel ve nitelikli bir şekilde yönetilen ihracat departmanı, şirketinizin hiber rekabet ortamında rekabetçi üstünlük kurmasını sağlayacaktır. Peki bir ihracat departmanı nasıl kurulur? Sırasıyla bir departman kurmak için yapmanız gerekenleri açıklayalım. 1. Nitelikli Personel; daha önce sektörünüze yönelik işlerde çalışmış personeller…

İhracat Danışmanım logo

İhracat Departmanı Nedir?

Kurumsallaşma süreçlerinin omurgasını departmanlaşmak oluşturmaktadır. Şirketler yapılan işin niteliğine ve görev tanımlarına göre şirketi departmanlara ayırarak, alan uzmanlığı gerektiren işleri o işte uzman kişilere devretmelidir. Bu departmanlardan şirket için belki de en önemlilerinden biridir ihracat departmanı. Bu birimin iş akış prosedüründeki en önemli konu ise, personelin pazarlama ve satış alanındaki faaliyetlerinin belirlenmesidir. Burada yeterli insan…

İhracat Danışmanım logo

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

Devlet destekleri, ihracatın en önemli sac ayaklarından biridir. Hatta ihracat desteklerinden yaralanmadan, başarılı bir ihracat yapmak biraz zor olabilir. Çünkü ihracat yaparken 3 tane temel maliyet vardır. Bunlar; ürün, lojistik ve reklam maliyetidir. Bu harcamaların teşviklendirilebildiği bir sistem vardır. Örneğin; 2016 yılında sosyal medya reklamları teşviklendirilmeye başladı yani mevzuatın kapsamına dahil edildi. O zamandan beri,…

İhracat Danışmanım logo

İHRACAT NASIL YAPILIR?

İhracat yapmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız daha fazla bilgi almak için blogumuzu okuyun.