İhracat Departman Hizmeti Nedir?

Öncelikle ihracat departmanı nedir ne iş yapar bunu anlamalıyız. İhracat departmanı nasıl olmalı buna dair tüm detayları bu linkten okuyabilirsiniz. Gelelim ihracat departman hizmetinin detaylarına. İhracat danışmanlık hizmetinden farklı olarak, ihracat departmanı hem stratejiyi belirleyen hem de uygulayan taraftır. İhracat pazarlama süreçlerinde stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması pratikte çok farklı zorluklara sebep olmaktadır. İhracat süreçlerinin yönetilmesi için yeterli personel ve bilgi deneyimi olmayan şirketlere, nitelikli danışmanlar ile bölgesel dağılım sağlanarak bir iş akış prosedürü ile sunulan özerk bir uluslararası pazarlama departman hizmetidir. İhracat departman hizmeti sürdürülebilir ve nitelikli ihracatı hedeflemektedir. İhracat departman hizmetinin belirli stratejiler çerçevesinde ilerlemesi gerekmektedir. Şirketlere dış kaynaklı sağlanan ihracat departman hizmetinde aşağıdaki başlıklar olmazsa olmazlardır. BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirmeye ait olan ihracat departman hizmetinde aşağıdaki başlıklar sırasıyla uygulanmaktadır.

Potansiyel Ülkelerin Belirlenmesi: Ürününüze veya hizmetinize yönelik hızlı bir şekilde ve en çok satışı elde edebileceğimiz ülkelerin belirlenmesi.

Potansiyel Ülkelerin Öncelik Sıralaması: Potansiyel ülkelerin, belirlenen kriterler ışığında şirketin karlılık ve amaçları doğrulusunda sıralanması.

Potansiyel Ülkelerin Derinlemesine Araştırılması: Demografik yapı, lojistik ve operasyonel üstünlük, ülkenin mali yapısı, ticari hacmi, milli gelir, fiyatlar, rakip analizleri, tercih edilen ödeme yöntemleri, gerekli sertifikasyonlar, vergisel ve stratejik avantajlar gibi birçok konunun araştırılması ve planlanması.

Potansiyel Ülkelerin Risk Analizleri: Nakliye maliyetleri, ürünlerin son yıllarda yaşadığı ambargo problemleri, ülkenin siyasal istikrarı gibi zaman içinde yaşayabileceğiniz risklerin belirlenmesi.

Potansiyel Müşteri Tiplerinin Belirlenmesi: İhracat departman hizmetinin en önemli kısmı müşteri tiplerinin belirlenmesidir. Yani müşterileriniz kimler olacaktır. Ürün ya da sektör dinamiklerinize en uygun müşteri son kullanıcılar mı yoksa bayiler mi?

Potansiyel Ülkelere Yönelik Ürün Adaptasyonu veya Entegrasyonu: Seçilen hedef ve potansiyel pazarlara yönelik ürünlerde yapılması gereken değişiklikler ya da yeni ürün çeşitlendirilmesi.

Potansiyel Ülkelerin Mevzuat Detayları: Ülkelerin ürünlerinize ya da hizmetlerinize yönelik uygulayacağı gümrük süreçlerinin önceden belirlenmesi. Bu süreçlerin belirlenmesi ve gerekli izin ya da sertifikaların alınması.

Lojistik Fırsatlarının Değerlendirilmesi: Hedef ülkelere yönelik tercih edilecek nakliye tipi ve nakliye rotalarının belirlenmesi.

Devlet Destekleri: İhracat pazarlama süreçlerini yönetirken devletin hangi destek ve teşviklerinden yararlanabilirsiniz?

Fiyatlandırma Stratejisinin Belirlenmesi: Detaylı rakip ve Pazar analizleri sayesinde ürünlerin seçilen hedef ve potansiyel pazarlarda nasıl fiyatlandırılacağının belirlenmesi.

Müşteri Tiplerine Yönelik İhracat Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi: Müşteri tiplerinize en uygun iletişim kanalarının belirlenmesi, belirlenen iletişim kanalarına yönelik reklam bütçelerinin belirlenmesi, müşteri tiplerinize yönelik en uygun b2b2 kanalarının belirlenmesi gibi konu başlıkların ele alınması.

Potansiyel Pazarlardaki Müşterilere Yönelik Satış Kanalarının Belirlenmesi: Müşteri profilinize ve kolay satışa ulaşmanın tüm yöntem ve stratejilerin belirlenmesi.

Fuar ve Müşteri Ziyaretlerinin Planlanması: Sadece fuara gitmek yeterli mi? Fuara gitmeden önce bölgesel ve müşteri tipine yönelik reklam kampanyalarının ya da iletişim kanalarının belirlenmesi. Amaç fuar katılımından maximum fayda ile ayrılmak.