PROFORMA FATURA NEDİR?

Proforma Fatura Nedir?

Proforma fatura (satış teklifi), alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen anlaşmanın en pratik kanıtıdır. Bu fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detay gösteren ön faturadır. Hiçbir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

Amacı Nedir?

 • En önemli amacı, ihracatçının ürününün bu fatura ile ithalatçıya teklif edilmesidir.
 • Müşterilerin anlayabileceği şekillerde ve şartlarda anlaşma yapılabilmesi için bir takım belgeler düzenlenebilmektedir. Proforma fatura bu belgelerden biridir.
 • Müşterinize, işinize verdiğiniz ehemmiyeti anlatmak için mükemmel bir metottur. Kaşelenmiş proforma fatura sayesinde alıcının size olan güveni artar.
 • Proforma fatura sayesinde, ticari faturada olası hatalar minimuma indirgenmiş olur.
 • Yurt dışında düzenlenen fuarlarda sergilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak, proforma fatura ile çıkış işlemi yapılabilmektedir.

İçeriği Ne Olmalıdır?

 1. Faturanın Tarihi
 2. Mal / hizmet cinsi
 3. Satıcının ve alıcının isim/unvan, adresleri
 4. Ödeme şekli
 5. Malların menşei
 6. Teslim şekli
 7. Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı
 8. Malların ağırlığı, ebatları, miktarı
 9. Sevkiyatın şekli
 10. Mallara ilişkin ambalaj özellikleri, numara vb. detay açıklamalar
 11. Navlun ve sigorta prim tutarları
 12. Düzenleyenin imzası

KULLANILAN DİĞER EVRAKLAR

Satış Sözleşmesi

Satış sözleşmesi, ihracata konu olan mal satım işleminin temel esaslarını ve anlaşma şartlarını içeren bir belgedir.

Küşat Mektubu

Küşat, eşya sahiplerinin, eşyalarına ilişkin beyannamelerini doğru bir şekilde düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme, numune alma ve tartma hakkıdır.

Ticari Fatura

Proforma faturaya, siparişe, kontrat veya sözleşmeye istinaden satıcı tarafından düzenlenen mal veya hizmetin satışını gösteren belgelerdir. Ticari fatura, gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan kesin faturadır.

EUR 1 Belgesi

Türkiye veya Gümrük Birliği tarafından ikili serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere, AB ülkelerine yapılan işlenmemiş tarım ürünleri ayrıca bu belge AKÇT (demir, çelik) ürünleri için kullanılmaktadır.

Gümrük Beyannamesi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak, ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına istinaden, Avrupa Topluluğu’na dahil ülkelerle serbest dolaşımda bulunan ürün için, ihracatçı firma tarafından düzenlenen belgedir.

Çeki Listesi

Dış ticaret işlemine konu olan eşyanın; lojistik süreçlerde hangi kapta nasıl taşınacağını ve taşıma sırasındaki miktarını gösteren belgedir.

Taşıma Belgesi

Taşıma belgeleri taşıtan ile taşıyıcı arasında yapılan taşıma sözleşmesine dayanır ve iki tarafın hak ve yükümlülüklerini gösterir.