Hizmetlerimiz Akreditif Danışmanlığı 

Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri, ihracatçı ve ithalatçı bakımından değişik risk değerlerine sahiptirler. Bu risklerin belirli ölçülerde sınırlandırıldığı, ihracatçı ve ithalatçı açısından riskin en az olduğu ödeme yöntemi akreditiftir. Akreditif en genel anlatımı ile dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemidir.  

Akreditif Nasıl Açılır? Akreditif Nasıl İşler?

 1. İhracatçı ile ithalatçı anlaşıp satış sözleşmesi imzalıyorlar.
 2. İthalatçı bu sözleşmeye dayanarak bir akreditif açıyor.
 3. İthalatçının bankası açılan bu akreditifi ihracatçının ülkesindeki bir bankaya ihracatçıya ihbar edilmek üzere gönderiyor.
 4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya ihbar ediyor.

Akreditif Çeşitleri Nelerdir?

Akreditifleri, taraflara sağladığı güvence açısından, ödemeden sorumlu olan kuruluş açısından ve ödeme şekli açısından 3 ana başlık altında inceleyebiliriz.

1)Taraflara Sağladığı Güvence Açısından Akreditifler:

  • Dönülebilir Akreditif (Kabili Rücu Akreditif) (Revocable Letter of Credit)
  • Dönülemez Akreditif (Gayri Kabili Rücu Akreditif) (Irrevocable Letter of Credit)

2) Ödemeden Sorumlu Olan Kuruluş Açısından Akreditifler

  • Teyitli Akreditif (Confirmed Letter of Credit)
  • Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed Letter of Credit)

3) Ödeme Şekli Açısından Akreditifler:

  • Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif (Sight Payment)
  • Vadeli Akreditif (Deferred Payment Letter of Credit)
  • Kabul Kredili Akreditifler ( Acceptance Letter of Credit )