İhracat Danışmanım logo

Çevre Kirliliği ve Sürdürülebilir Çözümler

Çevre, canlıların bütün yaşam süreleri boyunca birbirleriyle iletişim kurdukları ortam bütünüdür. İçerisinde gerçekleşen olaylarla birlikte bütün canlıların dünyası çevre sayesinde var olur. Çevre, insanların müdahil olamadığı doğal çevre ve insanların var ettiği, şekillendirdiği yapay çevre ile oluşur. Canlıların hayatta kalabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için bulunduğumuz ortamın veya ortamların temizliğini sağlamak bizim elimizdedir.