İhracat Danışmanım logo

Çevre Kirliliği ve Sürdürülebilir Çözümler

Çevre, canlıların bütün yaşam süreleri boyunca birbirleriyle iletişim kurdukları ortam bütünüdür. İçerisinde gerçekleşen olaylarla birlikte bütün canlıların dünyası çevre sayesinde var olur. Çevre, insanların müdahil olamadığı doğal çevre ve insanların var ettiği, şekillendirdiği yapay çevre ile oluşur. Canlıların hayatta kalabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için bulunduğumuz ortamın veya ortamların temizliğini sağlamak bizim elimizdedir.

İhracat Danışmanım logo

YAPAY ZEKA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ

Yapay zekâ; doğal zekanın aksine makineler tarafından yürütülen bir zekâ türüdür. Popov’a göre yapay zekâ; ‘’İnsanların yapmış oldukları çalışmaları bilgisayarlara yaptırabilme’’ olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekada bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki makine; insan gibi davranışlar sergileme, mantık yürütme, ses algılama, hareket etme, anlam çıkarma, çözüm yolu bulma, geçmişteki deneyimlerden öğrenme gibi birçok faaliyeti doğal zekaya sahip canlılara benzer şekilde gerçekleştirir.