İhracat Danışmanım logo

YAPAY ZEKA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ

Yapay zekâ; doğal zekanın aksine makineler tarafından yürütülen bir zekâ türüdür. Popov’a göre yapay zekâ; ‘’İnsanların yapmış oldukları çalışmaları bilgisayarlara yaptırabilme’’ olarak tanımlanmaktadır. Yapay zekada bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki makine; insan gibi davranışlar sergileme, mantık yürütme, ses algılama, hareket etme, anlam çıkarma, çözüm yolu bulma, geçmişteki deneyimlerden öğrenme gibi birçok faaliyeti doğal zekaya sahip canlılara benzer şekilde gerçekleştirir.